Co je to koučování (vedení, trénink) ?

forma rozhovoru mezi koučem a koučovaným (klientem)
partnerství s klientem v originálním tvůrčím procesu
metoda k rozvoji jednotlivců, aby mohli snadněji dosahovat svých cílů
metoda, která pomáhá nalézt řešení v dané situaci - pomocí vlastních zdrojů klienta

Kdo je to kouč?

Kouč není trenér ani poradce, ale člověk, který společně s klientem hledá řešení daného problému. Pokládá cílené otázky, aby klientovi otevřel možný náhled do situace. Řešení si pak hledá sám klient. Jen on ví, co je pro něj nejlepší. Kouč proto přistupuje ke klientovi tak, aby mu pomohl vyřešit si problémy pomocí vlastních zdrojů.

Kouč respektuje individuální potřeby koučovaného.

Několik důvodů, proč navštívit kouče?

 • Chci udělat konkrétní změnu v dané oblasti a nevím, jak začít nebo nemůžu udělat krok vpřed.
 • Cítím nespokojenost a nevím, čeho se týká.
 • Provedl jsem změny, ale nebyly efektivní.
 • Potřebuji se vyrovnat s náročnou situací v životě (např. rozchod, nevěra, citová závislost).
 • Cítím neklid, stres, podrážděnost, vyčerpání.
 • Nemůžu rozvinout své talenty.
 • Necítím radost v práci ani v osobním životě.
 • Chci na sobě pracovat a zdokonalovat se, chci jít cestou osobního rozvoje.

Užitek z koučingu, některé cíle

 • nalezení řešení současné situace
 • nalezení témat, která jsou významná pro koučovaného
 • změna úhlu pohledu na danou situaci
 • změna našeho jednání ve vztahu k pracovním úkolům i v oblasti osobního života
 • rozvoj dovedností člověka a jeho kreativity
 • zlepšení komunikace
 • zefektivnění výkonu, rozvoj schopnosti sebereflexe

Cena za koučing

1.500,-Kč 60 minut
2.200,-Kč 90 minut