Bachova květová terapie

S touto metodou přišel profesor Edward Bach v Anglii v roce 1928. Odtud se pak postupně rozšířila do Evropy, včetně České republiky. Jako podpůrný prostředek ji při svých konzultacích používají nejen léčitelé, ale i psychoterapeuti. Metoda má blízko k homeopatii.

Při Bachově květové terapii se používají výluhy z květů nejedovatých rostlin. Úkolem těchto esencí je pracovat s našimi emocemi na jemnohmotné úrovni těla. Mají uvolnit duševní napětí, stres a pomáhají naší psychice dostat se do klidu a vnitřní rovnováhy. Používá se 38 jednodruhových esencí a jedna směs „Rescue Remedy“. Tu tvoří výtažek z 5 květů a funguje jako první pomoc a podpora v extrémně náročných situacích.

Kdo může Bachovy esence užívat

Použití Bachových květinových esencí je bezpečné, nevyvolává závislosti ani alergie. Nemá nežádoucí účinky a nelze se jím předávkovat. Esence můžou bez obav využít těhotné a kojící ženy, děti všech věkových kategorií i nemocní. Metodu je možné kombinovat s ostatními formami léčení, jako jsou alopatická léčba, homeopatie, tradiční čínská medicína a další. Bachovy esence nenahrazují lékařskou péči, ale můžete jimi velmi dobře doplnit a podpořit celý ozdravný proces.

Přednosti

Bachova terapie je v dnešní době populární mimo jiné proto, že nestaví klienta ani terapeuta do situace složitého hledání příčin daného psychického stavu, ale věnuje se přítomnosti a řešení aktuálních problémů. Problémy spojené s minulostí pak řeší paralelně, bez nutnosti probírat se často bolestivou minulostí klienta (jako např. u homeopatie).

Princip výroby

Dr. Bach rozlišoval 38 různých patologických, tedy negativních duševních stavů, resp. „slabostí charakterů“. K nim přiřadil 38 různých květin pro jejich léčení. Esence se připravují tak, že se květy z divoce rostoucích rostlin položí do misky s pramenitou vodou, na kterou musí po dobu 3 až 4 hodin působit slunce. Tato matečná tekutina, konzervované brandy, se naředí s alkoholem (v poměru 1:240). Vznikne „koncentrát“, ze kterého se dvě kapky použijí na přípravu prodávaného preparátu. Z něho pacient používá vždy jen dvě kapky.

Pacienti se stejnou lékařskou diagnózou můžou být léčení různými esencemi, záleží na jejich vnímání situace a jejich pocitech.

Míchání esencí

Pro své klienty míchám Bachovy květinové esence na míru, každému podle jeho potřeb.
Používám originální esence, které jsou vyrobené v Anglii (v laboratoři „Bachova centra“ v Mount Vernon, blízko Oxfordu).

Cena esencí

Lahvička 30ml, bez konzultace 500,-
Lahvička 30ml v rámci 120min. konzultace 300,-

V případě zájmu lze esence zaslat i poštou.

Stručný přehled účinků jednotlivých esencí

Tento přehled jsem napsala velmi stručně, aby byl přehledný. Slouží pro prvotní orientaci v esencích.
Níže je napsán nejdříve název esence a pak její účinky (její působení) na psychiku člověka.

 • 1. Řepík lékařský (Agrimony) – Ukrývání trápení za usměvavou tváří, přetvářka.
 • 2. Topol osika (Aspen) – Nejasné, neznámé strachy, panika.
 • 3. Buk lesní (Beech) – Kritika, netolerantnost vůči ostatním.
 • 4. Zeměžluč lékařská (Centaury) – Přílišná horlivost pomáhat jiným, zneužitelnost, ovlivnitelnost.
 • 5. Rožec (Cerato) – Hledání rady a potvrzení u ostatních lidí, nedůvěra vůči vlastním rozhodnutím.
 • 6. Slíva třešňová (CherryPlum) - Stach ze ztráty sebekontroly, velké vnitřní napětí.
 • 7. Poupě jírovce (ChestnutBud) – Opakování starých chyb, neschopnost poučit se.
 • 8. Čekanka obecná (Chicory) – Dusivá a majetnická láska vůči druhým.
 • 9. Bílá lesní réva (Clematis) – Zasněnost, netečnost, nedostatečný zájem o přítomnost.
 • 10. Plané jablko (CrabApple) – Pocit nečistoty a méněcennosti.
 • 11. Jilm (Elm) – Přílišná zodpovědnost, obavy z nezvládnutí úkolu.
 • 12. Hořec nahořklý (Gentian) – Poraženost, sklíčenost, zklamání.
 • 13. Hlodaš evropský (Gorse) – Veliká beznaděj, zoufalství.
 • 14. Vřes obecný (Heather) – Zaujatost svým problémem, soustředění se na sebe.
 • 15. Cesmína ostrolistá (Holly) – Závist, nenávist, hněv, žárlivost.
 • 16. Zimolez kozí list (Honeysuckle) - Neschopnost odpoutat se od minulosti.
 • 17. Habr obecný (Hornbeam) – Mentální vyčerpání, odkládání povinností.
 • 18. Netýkavka žláznatá (Impatiens) – Netrpělivost, uspěchanost, nesnášenlivost pomalosti.
 • 19. Modřín opadavý (Larch) – Nedostatek sebevědomí, strach něco zkusit.
 • 20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus) – Fobie, strach z konkrétních věcí nebo situací, plachost.
 • 21. Hořčice polní (Mustard) – Smutky, melancholie, deprese.
 • 22. Dub letní (Oak) – Pro silné lidi, kteří bojují dál i přes vyčerpanost.
 • 23. Oliva (Olive) – Extrémní vyčerpání těla a duše.
 • 24. Borovice lesní (Pine) – Sebeobviňování, výčitky, pocity viny.
 • 25. Červený kaštan (RedChestnut) – Přílišné obavy a péče o druhé.
 • 26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose) – Hluboké obrovské strachy, panika.
 • 27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water) – Přísnost k sobě, strnulost, sebepotlačení.
 • 28. Chmerek roční (Scleranthus) - Nerozhodnost, nejistota, pochybnosti o vlastním úsudku.
 • 29. Snědek okoličnatý (Star ofBethlehem) – Následky psychického i fyzického traumatu.
 • 30. Jedlý kaštan (SweetChestnut) – Beznadějné zoufalství, mučivá úzkost, destrukce.
 • 31. Sporýš lékařský (Vervain) – Přílišné nadšení, přehnaný idealismus.
 • 32. Vinná réva (Vine) – Dominantnost, snaha ovládnout, velká ctižádost.
 • 33. Vlašský ořech (Walnut) – Přecitlivělost vůči změnám a vnějším vlivům.
 • 34. Žebratka bahenní (Water Violet) - Hrdost, pocit nadřazenosti, povýšenost.
 • 35. Bílý kaštan (WhiteChestnut) - Nechtěné zacyklené myšlenky.
 • 36. Sveřep větevnatý (WildOat) - Nejistota ohledně správného životního úkolu.
 • 37. Planá šípková růže (WildRose) – Rezignace, apatie.
 • 38. Žlutá vrba (Willow) - Zatrpklost, pocity křivdy, skrytý hněv.
 • 39. Krizová esence (RescueRemedy) - 5 esencí dohromady, přináší podporu a pomoc v obzvláště stresových situacích a krizích.