Kineziologie

Kineziologie One Brain je jednou z nejznámějších metod alternativní medicíny. Uznávají ji i psychologové, lékaři nebo učitelé.
Vznikla ve spojených státech v 60. letech 20. století.
Její velkou předností je, že pracuje nejen s vědomou, ale také s podvědomou a nevědomou částí naší mysli. Je to metoda, díky které můžeme lépe pochopit naše problémy na psychické i fyzické úrovni. Může nám pomoct změnit přístup k sobě a k ostatním.

Dalším plusem je možnost proniknout i do problematiky rodových linií a odhalit opakující se vzorce v klientově rodině. Najdeme tak počátek problémů, které se předávají z generace na generaci.

Co je to kineziologie?

Kineziologie vychází z faktu, že náš mozek pracuje jako dokonalý počítač. Pokud vše funguje správně, levá a pravá mozková hemisféra spolu vzájemně spolupracují a vyměňují si energetické impulzy. Díky prožitým traumatům nebo nepříjemným zážitkům s negativní emocí ale může dojít k narušení těchto energetických drah a tím i k nesprávné komunikaci mezi hemisférami. Reakce na takové prožitky pak nabývají formy neurologických blokád – ty zabraňují správnému a efektivnímu jednání. Bez našeho vědomého přičinění potom naprosto automaticky opakujeme stále stejné, někdy destruktivní a nevhodné reakce, které nám škodí duševně i tělesně.

Kineziolog dokáže tyto blokády vyhledat, uvolnit a tím znovu nastolit rovnováhu v systému.

Pro získání informací z našeho podvědomí terapeut používá jednoduchý kineziologický test, který funguje na základě svalového napětí. Dostává tak odpovědi, důležité pro objasnění příčin vzniku našich problémů a nesnází.

K samotnému uvolnění energetických blokád a k nastolení rovnováhy v těle se používají speciální korekční techniky a cvičení. Vše probíhá ve vzájemné spolupráci mezi konzultantem a klientem.

Hlavním předpokladem jakékoli změny je ale přijetí zodpovědnosti za svůj život a ochota chtít něco změnit.

Jak vznikne disharmonie (nesoulad) v našem těle a mysli?

Možností, jak se naše tělo může rozladit, je víc. Naše tělo je totiž jako banka myšlenek a energetických informací a má buněčnou paměť. Vše, co jsme kdy slyšeli, četli a prožili, se uložilo do systému. Jenže mozek nerozlišuje mezi minulostí a přítomností a negativní (nezpracované) vzorce tak potom mohou ovlivňovat naši přítomnost.

Někdy navíc svůj život stavíme na podvědomých informacích, postojích a systémech přesvědčení, které jsme převzali od svých nejbližších (rodičů, známých, školy atd.) A najednou zjišťujeme, že jsme zapomněli na naše vnitřní já. A tady nastává problém, protože dochází k rozporu mezi tím, jak žijeme, a tím, jak bychom skutečně chtěli žít.

V čem může kineziologie pomoct:

  • Když nejste schopní na vědomé racionální úrovni najít odpověď na příčiny nezdarů Vašeho života.
  • Když se nemůžete pohnout z místa a dokola se Vám opakují stále stejné situace.
  • Když Vás sužují strachy, úzkosti nebo jiná omezení.
  • Pokud řešíte dyslektické a dysgrafické potíže dětí nebo dospělých.
  • Pokud se potřebujete uvolnit po traumatických zážitcích – například po operaci, zranění, nehodě.
  • Při urychlení léčby zdravotních potíží jako jsou bolesti hlavy, zad a kloubů, alergie, chronické onemocnění i jiné potíže.
  • Do určité míry odstraňuje různé druhy závislostí a fobií.
  • U dětí uvolňuje stres z prenatálního období a porodu, ale taky z jeslí a školek.
  • Pomáhá k nalezení vlastní sebedůvěry a životní cesty.
  • Pomáhá při řešení neshod ve vztazích.
Rozhovor o Kineziologii a Bachových esencích ► Přehrát
Rozhovor o Kineziologii s Kamilou a Renatou ► Přehrát

Pro koho je vhodná?

Metoda může být použitá u lidí různého věku, včetně těhotných žen a dětí.

Cena za konzultaci

Dospělí 990,-Kč 60 minut
Dospělí 1.800,-Kč 120 minut
Děti 900,-Kč 60 minut