Bookmaker Bet365.gr The best odds.

Emoce

Jak vznikne trápení

Torus field of the Earth            Je dokázáno, že mozek nerozlišuje mezi minulostí a přítomností, nerozlišuje mezi tím, co vidí ve svém okolí a tím co si pamatuje. Mnoho našich reakcí je ovlivněno naším negativním prožitkem právě z minulosti. Tyto projekce z minulosti, vjemy vyvolané traumatickými situacemi ovlivňují naše očekávání v přítomnosti. Najednou naše emoce (pocity) nad námi vládnou a my nedokážeme řešit situaci v přítomnosti.

Nemáme Volbu.

Prožité negativní zkušenosti způsobují zablokování proudění energie v mozku a tím i v odpovídajících částech těla a orgánech. Může to vést k dyslexii a různým duševním i fyzickým potížím jako jsou anorexie, alergie, obezita, fobie, migrény, bolesti zad atd. Metoda nediagnostikuje ani neléčí, ale tím že odstraníme blokády, uvolníme energetický tok v těle a tak se zapojí samoléčící síly organismu. My pak můžeme vykročit z kruhu. Můžeme reagovat svobodně a ne na základě strachů z minulých zkušeností. Když má jedinec jakýkoliv problém, jde o špatnou komunikaci mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Mozek je tvořen malými nervovými buňkami neurony ty se pomocí výběžků spojují s jinými neurony a tvoří tak neuronové sítě. Všude kde se neurony propojují, vzniká myšlenka nebo vzpomínka. Mozek pracuje pomocí asociační paměti všechny myšlenky a pocity se vzájemně propojují a všechny mohou mít vzájemný vztah.            Head

Full premium Hi-quality Templates for CMS

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..